Tietosuojaseloste

ITV STUDIOS FINLAND TIETOSUOJASELOSTE OHJELMAAN HAKIJOILLE, OSALLISTUJILLE JA ESIINTYJILLE

1. Johdanto

a) Yhtiö on nimeltään ITV Studios Finland Oy (yritystunnus 1077206-3, jäljempänä yhtiö), joka on osa ITV Studios konsernia. Yhtiö tuottaa ohjelmia ja muita audiovisuaalisia sisältöjä. Yhtiö on sitoutunut korkeaan tietosuojan tasoon ja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, Suomen tietosuojalakia ja työelämän tietosuojalakia.

b) Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten yhtiö kerää, käyttää, säilyttää ja luovuttaa henkilötietojasi, kun osallistut sen ohjelmaan tai ohjelmiin, esimerkiksi jos:

i) haet osallistujaksi tai sinut ilmoitetaan tai nimetään osallistumaan ja/tai hakijaksi johonkin yhtiön ohjelmaan;
ii) olet tekemisissä yhtiön tai sen tuottaman sisällön kanssa;
iii) osallistut yhtiön ohjelman tekemiseen tai esiinnyt yhtiön ohjelmassa. 

c) Yhtiö on ”rekisterinpitäjä” ja vastuussa henkilötiedoistasi. Rekisterinpitäjän yhteystiedot löytyvät tietosuojaselosteen lopusta.

d) Tässä tietosuojailmoituksessa ”ohjelmalla” tarkoitetaan lähetettäviä ohjelmia, pilottijaksoja, kehityshankkeita, mainoksia, videoleikkeitä ja/tai verkossa julkaistavaa ja täydentävää videoaineistoa (mukaan lukien työkopiot ja käyttämätön kuvamateriaali) ja ”käsittelyllä” tarkoitetaan henkilötiedoillesi mahdollisesti tehtäviä toimia, mukaan lukien henkilötietojesi kerääminen, käyttäminen, säilyttäminen ja luovuttaminen.

2. Mitä henkilötietoja yhtiö kerää, säilyttää ja käyttää?

a) Yhtiön käsittelemät henkilötiedot riippuvat siitä ohjelmasta ja liittyvät vain siihen ohjelmaan, johon osallistut, sekä osallistumisesi luonteesta.

b) Yhtiö käsittelee seuraavia henkilötietoja: nimi; yhteystiedot; sukupuoli; syntymäaika; passin tai muun henkilöllisyystodistuksen tiedot; ajokortin tiedot; asuinpaikkatodistus; henkilö- tai sosiaaliturvatunnus; tilitiedot; verotuksellinen asema; ja/tai aikaisempia rooleja, taustaa, harrastuksia, yleistietoja, mielipiteitä ja/tai perhe- ja ystävyyssuhteita koskevat tiedot.

c) Ohjelmasta riippuen yhtiö saattaa myös käsitellä sinua koskevia arkaluontoisia tietoja, kuten fyysistä ja/tai psyykkistä terveydentilaa, rotua, etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, seksielämää, seksuaalista suuntautumista, uskontoa, filosofisia näkemyksiä, geeniperimää, biometriaa, ammattiliiton jäsenyyttä ja/tai mahdollisia rikoksia (syytteitä, oikeudenkäyntejä ja/tai tuomioita) koskevia tietoja (joihin tässä tietosuojailmoituksessa viitataan ”arkaluontoisina tietoina”).

d) Yhtiö saattaa käsitellä henkilötietojasi (jotka saattavat sisältää arkaluontoisia tietoja) osana ohjelman sisältöä (esimerkiksi sinua koskevia videoaineistoja, tallenteita, kuvia ja äänimateriaalia) ja/tai osana ohjelman tuotantovaiheessa luotua/käytettyä muuta materiaalia (esimerkiksi käsikirjoitukset ja/tai tutkimusmuistiot).

3. Mistä yhtiö kerää henkilötietosi?

a) Yhtiö kerää henkilötietojasi useista eri lähteistä, mukaan lukien suoraan sinulta. Tiedot kerätään ensisijaisesti sinulta itseltäsi ja soveltuvasti myös muualta. Seuraavassa taulukossa on kuvattu tarkemmin osa näistä lähteistä.

TIEDON TYYPPILÄHTEET
Tiedot, jotka annat yhtiölle
 1. sähköpostiviestit tai muu viestinvaihto, hakemuslomakkeet, kuvauksia edeltävät kyselyt, hyväksyntälomakkeet, maksuohjeet ja muut vastaavat dokumentit, jotka sinä täytät (tai jotka edustajasi täyttää puolestasi);
 2. keskustelut, haastattelut, konsultaatiot, koekuvausmateriaali, ohjelman videoaineisto (suora tai taltioitu), kulisseissa kuvattu materiaali, osallistuminen ohjelmaan ja sosiaalisen median keskusteluihin (mukaan lukien Instagram Stories, Instagram Live ja saman tyyppiset tai muut sosiaalisen median kanavat).
Muualta saadut tiedot
 1. julkisesti saatavilla olevat raportit, hakemistot ja lähteet;
 2. ystävien, perheen ja/tai muiden sinun kanssasi tekemisissä olevien henkilöiden haastattelut ja viestinvaihto heidän kanssaan;
 3. sosiaalisen median ympäristöt, kuten Facebook, Instagram, X, LinkedIn, Snapchat ja TikTok;
 4. tilaustietokannat;
 5. veroviranomaiset, myös EEA:n ulkopuoliset, mikäli olet verovelvollinen jollakin muulla hallintoalueella;
 6. hallinnon ja toimivaltaisten valvontaelinten viranomaiset, joita kohtaan yhtiöllä on lakisääteisiä velvollisuuksia;
 7. agentit, tuotantoyhtiöt, yleisönhankintayhtiöt ja muut televisioyhtiöt;
 8. yhtiön vakuutusyhtiö ja sen edustajat, mukaan lukien välittäjät, korvauskäsittelijät, jälleenvakuutusyhtiöt ja vakuutusalan sääntely- ja valvontaviranomaiset;
 9. petosten torjunnasta ja havaitsemisesta vastaavat virastot ja organisaatiot;
 10. lain salliessa poliisi ja virallinen rikosrekisterinpitäjä; ja
 11. rekisteröidyt terveydenhuollon ammattilaiset.

4. Miten yhtiö käyttää henkilötietojasi? 

a) Yleisesti ottaen käsittelemme henkilötietojasi vain jollakin tai joillakin seuraavista laillisista perusteista: 

i) Yhtiön kanssa solmimasi sopimukset: Silloin kun tietojesi käyttäminen on tarpeen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi (esimerkiksi sinulle suoritettavan maksun käsittely), tai suoritettaessa pyytämiäsi toimia ennen sopimusten solmimista.
ii) Yhtiön oikeutettu etu: Silloin kun tietojesi käyttäminen on yhtiön (tai kolmannen osapuolen) oikeutettujen etujen mukaista. Näitä etuja on eritelty tarkemmin seuraavassa taulukossa. Tietojasi käytetään tällä lainmukaisella perusteella vain sellaisissa tapauksissa, joissa yhtiön oikeutettujen etujen ei katsota olevan ristiriidassa sinun etujesi, perusoikeuksiesi tai -vapauksiesi kanssa.

TarkoitusLisätietoja
Televisio-ohjelmien tuottaminen kaupalliseen käyttöön, mukaan lukien sopivien osallistujien etsiminen Yhtiö kerää perushenkilötietoja (kuten nimiä, puhelinnumeroita ja/tai sähköpostiosoitteita) edellä mainituista lähteistä (katso kohta Muualta saadut tiedot), jotta yhtiö voi ottaa yhteyttä mahdollisiin osallistujiin ja selvittää heidän kiinnostuksensa ohjelmiin osallistumiseen.

Jos haet itse tai jos joku toinen henkilö ilmoittaa sinut osallistujaksi ohjelmaan, yhtiö käyttää henkilötietoja, jotka olet itse antanut tai jotka sinut ilmoittanut henkilö on antanut tai jotka yhtiö on hankkinut edellä mainituista lähteistä (katso kohta Muualta saadut tiedot), jotta yhtiö voi arvioida soveltuvuutesi ohjelmaan. Yhtiö saattaa myös säilyttää kyseiset tiedot, jotta sinuun voidaan ottaa yhteyttä ja/tai sinua voidaan pyytää saman ohjelman seuraavalle tuotantokaudelle. Voit milloin tahansa kieltäytyä tästä menettelystä.

Yhtiö voi myös kerätä henkilötietoja osallistujien lähiomaisista (yleensä nimi, puhelinnumero ja/tai osoite), jotta näihin voidaan olla yhteydessä hätätilanteessa.

Yhtiö voi myös luovuttaa tiettyjä henkilötietoja sellaisille kolmansille osapuolille, joiden tehtävänä on toimittaa etuuksia osallistujille ja/tai mahdollistaa ohjelmaan osallistuminen (esimerkiksi matkatoimistot, lentoyhtiöt, lomakohteet ja/tai hotellit).
Televisio-ohjelmien kaupallinen käyttö Jos osallistut ohjelmaan ja/tai olet muuten mukana ohjelman sisällössä, yhtiö voi tehdä, myydä, näyttää, levittää ja lähettää ohjelmaa (mukaan lukien videoaineisto, valokuvat, ääniaineisto ja/tai tiedot esiintymisestäsi ohjelmassa), kokonaisuudessaan ja/tai leikkeinä (mukaan lukien uusinnat), kaikkialla maailmassa koko sen ajan, jonka yhtiö omistaa oikeudet ohjelmaan (aika voi olla määrätön).

Jos osallistut ohjelmaan, yhtiö käyttää henkilötietojasi sellaisten kysymysten tai valitusten käsittelyyn, jotka liittyvät rooliisi ohjelmassa.

iii) Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen: Silloin kun henkilötietojesi käsitteleminen on tarpeen lakien tai sääntelyvelvoitteiden noudattamiseksi (esimerkiksi työlainsäädäntö ja kirjanpitovelvollisuus verotusta varten).
iv) Suostumus: Yhtiö saattaa pyytää suostumustasi henkilötietojesi käyttöön jotakin tiettyä tarkoitusta varten. Tietojen käsittelyn tarkoitus selostetaan suostumuksen pyytämisen yhteydessä. Esimerkiksi osallistujavalintaprosessin aikana yhtiö saattaa pyytää lupaa ottaa sinuun yhteyttä muiden sellaisten ohjelmien tiimoilta, joihin saatat olla kiinnostunut hakemaan ja/tai osallistumaan.

5. Miten yhtiö käyttää arkaluontoisia tietojasi?

a) Yleisesti ottaen yhtiöllä tulee olla erityinen lainmukainen peruste arkaluontoisten tietojesi käsittelyyn. Tällaisia perusteita ovat muun muassa:

i. Yleisen edun kannalta merkittävä syy: Arkaluontoisten tietojen käsittelyyn voi olla yleisen edun kannalta merkittävä syy, kuten:

1. yhdenvertaiset mahdollisuudet tai yhdenvertainen kohtelu;
2. rikosten ehkäiseminen ja havaitseminen;
3. vakuutustoiminta;
4. lasten ja muiden vaarassa olevien henkilöiden suojaaminen;
5. tiedonvälityksen, taiteen ja kirjallisuuden ”erityistarkoitukset” rikosten ja epärehellisen toiminnan yhteydessä; ja/tai
6. arkistointitoiminta.

ii. Työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alue: Silloin kun arkaluontoisten tietojen käsitteleminen on tarpeen osallistumiseesi liittyvistä, lain tai työehtosopimuksen edellyttämistä, sinun tai yhtiön velvoitteista ja oikeuksista johtuvista syistä (jos esimerkiksi vierailet yhtiön tiloissa ja/tai studiolla tai kuvauspaikalla, yhtiö saattaa kysyä terveydentilaasi tai tarpeisiisi liittyviä kysymyksiä voidakseen tehdä tarvittavat järjestelyt ja suojella sinua ja muita työsuojelulakien edellyttämällä tavalla).

iii. Elintärkeät edut: Silloin kun arkaluontoisten tietojen käsitteleminen on tarpeen etujesi tai toisen henkilön etujen suojelemiseksi (esimerkiksi onnettomuustilanteessa, jossa suostumusta ei voida saada).

iv. Julkisiksi saatetut tiedot: Silloin kun olet selvästi julkistanut arkaluontoiset tietosi (esimerkiksi julkisissa sosiaalisen median verkkosivustoissa tai puhuessasi haastatteluissa tai videoaineistossa).

v. Vaateet ja oikeuksien puolustaminen: Tapauksissa, joissa arkaluontoisten tietojen käsitteleminen on tarpeen oikeusvaateiden selvittämistä, tekemistä ja/tai puolustamista varten.

vi. Suostumus: Yhtiö saattaa pyytää nimenomaista suostumustasi arkaluontoisten tietojesi käyttöön tiettyä tarkoitusta varten (esimerkiksi terveysarvion tekeminen tai taustan tarkistaminen). Tietojen käsittelyn tarkoitus selostetaan erityistarkoitus suostumuksen pyytämisen yhteydessä.

6. Kuka käyttää henkilötietojasi ja kenelle yhtiö luovuttaa niitä?

a) Yhtiö saattaa luovuttaa henkilötietojasi seuraaville tahoille:

i. Yhtiön sisällä: Henkilötietojasi käyttävät sellaiset ohjelman parissa työskentelevät yhtiön työntekijät, alihankkijat ja henkilökunnan jäsenet, joilla on tarve tutustua tietoihin, ja tämän lisäksi henkilötietojasi voidaan luovuttaa sisäisesti yhtiön muille tiimeille (kuten lakiasioista, liikeasioista ja taloushallinnosta vastaaville osastoille).

ii: ITV Plc -konsernin yhtiöt, yhtiön hankkijat ja muut tahot: Henkilötietojasi voidaan tarpeen mukaan luovuttaa seuraaville tahoille:

1. muut ITV Plc -konsernin yhtiöt (esimerkiksi työsuojelusta, huolellisuusvelvoitteesta, vakuuttamisesta, esiintyjien palkanmaksusta, toimeksiannoista ja/tai oikeuksista vastaavat yhtiöt); ja/tai
2. Yhtiön ja ITV Plc -konsernin ulkopuoliset yhtiöt (esimerkiksi: konsernin ammatilliset neuvonantajat; vakuutusyhtiöt; ohjelman tilannut televisioyhtiö; ohjelman tilanneen televisioyhtiön vakuutusyhtiö; ohjelman levittäjä; tilintarkastajat; IT-järjestelmänvalvojat; agenttisi (soveltuvin osin); muut tuotantoyhtiöt; valvontaviranomaiset, ohjelma-alustojen toimittajat; palveluntarjoajat (kuten hotelli- ja liikennepalveluiden tarjoajat), työkalut ja ohjelmistot (kuten Google, Lumi Media, Short Audition, Teamtailor, Zoom ja Adobe); litterointipalveluyritykset; studiot; jälkituotantoyhtiöt; yleisönjärjestäjät; ja/tai yhtiön kanssa työskentelevät konsultit, juontajat, asiantuntijat ja/tai terveydenhuollon ammattilaiset.

iii. Katsojat: Jos henkilötietosi sisältyvät ohjelman ja lähetyksen sisältöön, kyseiset tiedot luovutetaan kaikille ohjelman ja/tai ohjelmaotteiden katsojille missä päin maailmaa tahansa.

iv. Televisioyhtiöt: Ohjelman lähettävä televisioyhtiö vastaanottaa ja käyttää henkilötietojasi, jos ne sisältyvät ohjelmaan. Televisioyhtiöt ovat myös henkilötietojesi rekisterinpitäjiä ja niillä on omat tietosuojailmoituksensa.

v. Muut: Yhtiö saattaa myös joutua luovuttamaan henkilötietojasi seuraavissa tilanteissa:

1. laki vaatii yhtiötä luovuttamaan henkilötietojasi esimerkiksi tuomioistuimen päätöksellä;
2. minkä tahansa maan tai alueen toimivaltainen valvontaviranomainen, syyttäjänlaitos, muu valtionvirasto tai oikeusriidan osapuolet pyytävät yhtiötä luovuttamaan henkilötietojasi;
3. petoksen tai rikoksen ehkäisemistarkoitukset.

7. Henkilötietojen siirtäminen ulkomaille

a) Henkilötietoja käsitellään pääasiallisesti EU/ETAn alueella. Mikäli henkilötietoja (mukaanlukien arkaluontoiset tiedot) siirretään Euroopan unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolelle, maahan, joka ei ole EU komission vastaavuuspäätöksen piirissä, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta esimerkiksi käyttämällä ns. EU komission vakiolausekkeita.

b) Yhtiö siirtää henkilötietojasi Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin vain seuraavissa tapauksissa:

1. Euroopan komissio on päättänyt, että henkilötietojen suojaaminen on riittävällä tasolla siinä maassa, johon tietosi siirretään;
2. siirrossa noudatetaan Euroopan komission hyväksymiä tietosuojan vakiolausekkeita;
3. noudatetaan muita riittäviä suojatoimia.

Jos sinulla on kysyttävää näistä lausekkeista ja/tai suojatoimista, ota yhteyttä osoitteeseen itvsf.info@itv.com.

8. Miten kauan yhtiö säilyttää henkilötietojasi?

a) Yhtiö säilyttää henkilötietojasi (mukaan lukien hakemukseesi ja/tai ilmoittamiseesi liittyvät tiedot soveltuvin osin) niin kauan kuin niitä tarvitaan tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin tai kuten sinulle on muutoin ilmoitettu. Henkilötietojen tarpeellisen säilytysajan määrittämisessä otetaan huomioon tietojen määrä, luonne ja arkaluontoisuus, tietojen luvattomasta käytöstä tai levittämisestä mahdollisesti koituvan vahingon riski, tietojen käsittelyn syyt ja mahdollisuus täyttää tarve jollakin toisella tavalla sekä soveltuvat laki- tai sääntelyvaatimukset tai niistä poikkeamisen mahdollisuus.

b) Yleisesti ottaen yhtiö säilyttää osuutesi ohjelmaan ohjelman tekijänoikeuksien keston ajan.  

c) Mikäli et tule valituksi ohjelmaan, poistamme henkilötiedot yleensä kahdeksantoista kuukauden kuluessa ohjelman viimeisen jakson esityspäivästä. 

d) Jos et ole kieltänyt yhtiötä ottamasta sinuun yhteyttä hakemasi ohjelman tuleviin tuotantokausiin liittyen tai jos olet antanut yhtiölle luvan ottaa sinuun yhteyttä muihin ohjelmiin liittyen, yhtiö säilyttää yhteystietojasi ja muita tarvittavia tietoja korkeintaan kolmen vuoden ajan hakemuksesi vastaanottamisesta. Voit milloin tahansa perua suostumuksesi. 

e) Tarkempia tietoja ohjelmasta, johon olet hakenut ja/tai johon olet osallistunut, saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen itvsf.info@itv.com. 

9. Mitkä ovat oikeutesi ja kuinka voit käyttää niitä?

a) Sinulla on rekisteröitynä useita oikeuksia henkilötietoihisi liittyen. Oikeudet eivät kuitenkaan ole rajoittamattomia, ja eteen voi tulla tilanteita, joissa et voi käyttää kyseisiä oikeuksia, tai olosuhteita, joissa kyseiset oikeudet eivät päde:

i. Oikeus suostumuksen perumiseen: Kun yhtiö on pyytänyt suostumustasi henkilötietojesi käyttöön, voit koska tahansa perua suostumuksen. Huomaa kuitenkin, että suostumuksen peruminen voi mahdollisesti vaikuttaa osallistumiseesi ohjelmaan, ja joissakin olosuhteissa suostumuksen peruminen ei estä yhtiötä käyttämästä edelleen joitakin tai kaikkia tietojasi (etenkin tilanteissa, joihin pätee erityisestä syystä poikkeamisen peruste (lisätietoja on jäljempänä kohdassa ”Poikkeukset”)). Sinua on esimerkiksi saatettu kuvata ohjelmaan, mutta päätätkin perua suostumuksesi. Yhtiö saattaa silti päättää, että koko ohjelman esittäminen on yleisen edun mukaista.
ii. Oikeus tutustua tietoihin: Voit pyytää saada tutustua yhtiön hallussa oleviin henkilötietoihisi, jolloin yhtiö kertoo sinulle myös seuraavat seikat: tietojen lähteen, mikäli tietoja ei ole kerätty suoraan sinulta; tietojen käsittelyn syyn; kenelle tiedot on jaettu; kuinka kauan tietoja säilytetään. Joissakin tapauksissa yhtiö ei kuitenkaan voi antaa joitakin tai mitään pyytämiäsi tietoja laillisesta syystä. Jos pyydät kopiota henkilötiedoistasi, joita yhtiö käsittelee, ilmoita pyyntösi suhteen mahdollisimman tarkat tiedot, jotta yhtiö löytää tiedot nopeammin.
iii. Oikeus tietojen oikaisemiseen: Jos yhtiön säilyttämät henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, voit pyytää yhtiötä korjaamaan tai päivittämään ne.
iv. Oikeus tietojen poistamiseen: Voit pyytää yhtiötä poistamaan henkilötietosi tietyissä tilanteissa.
v. Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä: Voit pyytää yhtiötä rajoittamaan henkilötietojesi käyttöä tietyissä tilanteissa.
vi. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Voit vastustaa joissakin tilanteissa sitä, että yhtiö käyttää henkilötietojasi. Yhtiö lakkaa tällöin käsittelemästä henkilötietojasi, ellei se pysty osoittamaan henkilötietojesi käsittelylle pakottavaa, pätevää syytä, joka on oikeuksiasi tärkeämpi (kuten oikeusvaateen esittäminen tai puolustaminen).
vii. Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Voit pyytää saada yhtiölle antamasi henkilötiedot yleisesti käytetyssä muodossa ja pyytää yhtiötä välittämään ne tarvittaessa toiselle rekisterinpitäjälle tai suoraan sinulle.
viii. Oikeus valituksen tekemiseen: Yhtiö on sitoutunut suojaamaan henkilötietojasi ja kunnioittamaan oikeuksiasi, mutta jos koet yhtiön epäonnistuneen näissä toimissa, ota yhteyttä osoitteeseen itvsf.info@itv.com. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojasi on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti. Suomen tietosuojaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto.

b) Ota yhteyttä osoitteeseen itvsf.info@itv.com, jos haluat joitakin edellä mainituista tiedoista tai jos haluat lisäselvityksen oikeuksistasi.

10. Mitä yhtiö tekee lasten henkilötiedoilla?

a) Yhtiö on sitoutunut suojaamaan alle 18-vuotiaiden lasten yksityisyyttä. Tapauksissa, joissa tarvitsemme suostumuksen tietojen käsittelyyn ja kyseinen henkilö on alle 18-vuotias, hankimme luvan henkilön huoltajalta.

11. Poikkeukset

a) Tietosuojalaissa on määritelty useita yhtiön velvollisuuksiin, sinun oikeuksiisi ja joihinkin tämän tietosuojailmoituksen kohtiin liittyviä poikkeuksia, jotka voivat päteä joissakin tilanteissa. Ohjelmien luojan ja tuottajan ominaisuudessa yhtiö voi käsitellä henkilötietoja tiedonvälitykseen liittyvistä ja/tai taiteellisista syistä silloin kun yleinen etu edellyttää sitä. Tämä peruste tunnetaan ”poikkeamisena erityisestä syystä”. 

b) Henkilötietojen luonteesta ja niiden käyttötarkoituksesta riippuen yhtiö saattaa arvioida, että sen oikeudet erityiseen syyhyn perustuvaan poikkeamiseen koskevat kaikkia tai joitakin henkilötietojasi. Tällöin yhtiö saattaa jatkaa kyseisten henkilötietojen käyttöä, vaikka se ei olisi ilmaissut läpinäkyvästi tietojen käyttötarkoitusta tai vaikka olisit myöhemmin perunut antamasi suostumuksen tietojesi käyttöön kyseiseen tarkoitukseen.

Tätä tietosuojailmoitusta on viimeksi päivitetty 22.3.2024, ja sen vanhat versiot ovat saatavissa pyynnöstä ottamalla yhteyttä sähköpostiosoitteeseen itvsf.info@itv.com tai osoitteeseen ITV Studios Finland Oy, Hämeentie 15 A, 00500 Helsinki.

Tietosuojaan ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyen voit lähettää sähköpostia osoitteeseen itvsf.info@itv.com tai postia osoitteeseen ITV Studios Finland Oy, Hämeentie 15 A, 00500 Helsinki.

Käyttöehdot (vain englanniksi) | Tietosuojaseloste

© Tekijänoikeus ITV Studios 2020. Kaikki oikeudet pidätetään